Česká asociace adiktologů

Novinky

Přešli jsme na NOVÝ WEB!

29.1.2020
Milí návštěvníci, 22.1.2020 jsme spustili nový web www.asociaceadiktologu.cz Aktuální informace naleznete již výhradně na novém webu. Tento starý bude postupně vypnut. Děkujeme, Tým ČAA

archiv novinek

Členství

Členství v České asociaci adiktologů:

 • ČLENSKÝ POPLATEK JE 200,- Kč.

V současné době je možné využít dvou způsobů přihlášení do České asociace adiktologů.

První alternativou je vyplnění a odeslání „papírové“ přihlášky, která je ke stažení zde.

Druhou alternativou je vyplnění e-přihlášky (viz dále).

V obou případech můžete doklady potřebné k vybranému typu členství zaslat buď poštou, anebo mailem na office@asociace-adiktologu.cz.

Více info k podmínkám členství naleznete ve Stanováchke stažení zde.

Přihláška

Titul před jménem:
Jméno a příjmení: *)
Titul za jménem:
Datum narození: *)
Ulice: *)
Město: *)
PSČ: *)
E-mail: *)
Telefon: *)
Název pracoviště: **)
Pracovní pozice: **)
Ulice: **)
Město: **)
PSČ: **)
E-mail: **)
Telefon: **)
   
Mám zájem o:
 Řádné členství, absolvent oboru adiktologie (bakalářské, magisterské, doktorské formy studia) Řádné členství, absolvent oboru adiktologie (bakalářské, magisterské, doktorské formy studia)
   
 Řádné členství, adiktolog splňující předpoklady odborné způsobilosti k výkonu povolání adiktologa podle zvláštních předpisů Řádné členství, adiktolog splňující předpoklady odborné způsobilosti k výkonu povolání adiktologa podle zvláštních předpisů
   
nebo:
 Přidružené členství, fyzická osoba, která dosáhla vysokoškolského vzdělání v jiném oboru než adiktologii a s ohledem na odborné zaměření dosaženého vzdělání nesplňuje kvalifikační předpoklady k získání odborné způsobilosti adiktologa dle bodu ii) a zabývá se po dobu nejméně tří (3) let poskytováním odborné péče osobám škodlivě užívajícím tabákové výrobky, alkohol nebo jiné návykové látky a osobám na těchto látkách závislým dle zvláštních předpisů nebo realizací preventivních opatření dle zvláštních předpisů Přidružené členství, fyzická osoba, která dosáhla vysokoškolského vzdělání v jiném oboru než adiktologii a s ohledem na odborné zaměření dosaženého vzdělání nesplňuje kvalifikační předpoklady k získání odborné způsobilosti adiktologa dle bodu ii) a zabývá se po dobu nejméně tří (3) let poskytováním odborné péče osobám škodlivě užívajícím tabákové výrobky, alkohol nebo jiné návykové látky a osobám na těchto látkách závislým dle zvláštních předpisů nebo realizací preventivních opatření dle zvláštních předpisů:
   
 Přidružené členství, fyzická osoba, která dosáhla vysokoškolského vzdělání v jiném oboru než adiktologii a s ohledem na odborné zaměření dosaženého vzdělání nesplňuje kvalifikační předpoklady k získání odborné způsobilosti adiktologa dle bodu ii) ani se nezabývá poskytováním služeb dle bodu iii), avšak pracuje v oboru adiktologie po dobu nejméně tří (3) let a její řádné členství písemně doporučili minimálně 3 řádní členové a toto doporučení potvrdí minimálně třetina (1/3) členů výkonného výboru Přidružené členství, fyzická osoba, která dosáhla vysokoškolského vzdělání v jiném oboru než adiktologii a s ohledem na odborné zaměření dosaženého vzdělání nesplňuje kvalifikační předpoklady k získání odborné způsobilosti adiktologa dle bodu ii) ani se nezabývá poskytováním služeb dle bodu iii), avšak pracuje v oboru adiktologie po dobu nejméně tří (3) let a její řádné členství písemně doporučili minimálně 3 řádní členové a toto doporučení potvrdí minimálně třetina (1/3) členů výkonného výboru:
   
Poznámka:
   
Příloha 1, naskenované dokumenty
Příloha 2, naskenované dokumenty
Příloha 3, naskenované dokumenty
Příloha 4, naskenované dokumenty
   

*) Takto označená pole je nezbytné vyplnit pro odeslání formuláře
**) Pokud nejste v současné době nikde zaměstnán/a, vyplňte prosím do příslušných polí písmeno N

DOKLADY NUTNÉ PRO ČLENSTVÍ V ČAA (stačí naskenované kopie)

Pro řádné členství:

 • absolvent oboru adiktologie: VŠ diplom – studium adiktologie

NEBO

 • adiktolog splňující předpoklady odborné způsobilosti k výkonu povolání adiktologa podle zvláštních předpisů: rozhodnutí MZ ČR o přiznání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání

Pro přidružené členství:

 • VŠ diplom – jiné studium
 • potvrzení o praxi v poskytování odborné péče v délce 3 let

NEBO

 • VŠ diplom – jiné studium
 • potvrzení o praxi v oboru adiktologie po dobu nejméně 3 let
 • doporučení minimálně 3 řádných členů

Odesláním přihlášky potvrzuji:

 1. že jsem seznámen/a se Stanovami sdružení platnými k datu odeslání přihlášky
 2. že do 3 pracovních dnů ode dne odeslání zaplatím roční členský poplatek v aktuální výši na účet č. 229084150/0300 vedený u ČSOB. (zpráva pro příjemce = jméno přihlašovaného)
 3. na mail info@asociace-adiktologu.cz zašlu do 3 pracovních dnů všechny doklady potřebné pro typ mého členství v ČAA, o. s.
   
Opište kód z obrázku *) captcha
Copyright © 2010  |  Česká asociace adiktologů, o.s.