Česká asociace adiktologů

Novinky

Členská schůze 2019

29.6.2019
Členská schůze v letošním roce proběhla 4.6. na AT konferenci. Předseda asociace představil aktivity proběhlé v roce 2018 a 2019. Mezi nimi byla témata Národní strategie protidrogové politiky, Sekce pro dětskou adiktologii, projekt rozvoje adiktologických služeb a další. Jako důležité téma se ukázalo vzdělávání v adiktologii. Konkrétně připravovaný program pro klinického adiktologa (spolupráce ČAA a […]

archiv novinek

Členství

Členství v České asociaci adiktologů:

 • ČLENSKÝ POPLATEK JE 200,- Kč.

V současné době je možné využít dvou způsobů přihlášení do České asociace adiktologů.

První alternativou je vyplnění a odeslání „papírové“ přihlášky, která je ke stažení zde.

Druhou alternativou je vyplnění e-přihlášky (viz dále).

V obou případech můžete doklady potřebné k vybranému typu členství zaslat buď poštou, anebo mailem na office@asociace-adiktologu.cz.

Více info k podmínkám členství naleznete ve Stanováchke stažení zde.

Přihláška

Titul před jménem:
Jméno a příjmení: *)
Titul za jménem:
Datum narození: *)
Ulice: *)
Město: *)
PSČ: *)
E-mail: *)
Telefon: *)
Název pracoviště: **)
Pracovní pozice: **)
Ulice: **)
Město: **)
PSČ: **)
E-mail: **)
Telefon: **)
   
Mám zájem o:
 Řádné členství, absolvent oboru adiktologie (bakalářské, magisterské, doktorské formy studia) Řádné členství, absolvent oboru adiktologie (bakalářské, magisterské, doktorské formy studia)
   
 Řádné členství, adiktolog splňující předpoklady odborné způsobilosti k výkonu povolání adiktologa podle zvláštních předpisů Řádné členství, adiktolog splňující předpoklady odborné způsobilosti k výkonu povolání adiktologa podle zvláštních předpisů
   
nebo:
 Přidružené členství, fyzická osoba, která dosáhla vysokoškolského vzdělání v jiném oboru než adiktologii a s ohledem na odborné zaměření dosaženého vzdělání nesplňuje kvalifikační předpoklady k získání odborné způsobilosti adiktologa dle bodu ii) a zabývá se po dobu nejméně tří (3) let poskytováním odborné péče osobám škodlivě užívajícím tabákové výrobky, alkohol nebo jiné návykové látky a osobám na těchto látkách závislým dle zvláštních předpisů nebo realizací preventivních opatření dle zvláštních předpisů Přidružené členství, fyzická osoba, která dosáhla vysokoškolského vzdělání v jiném oboru než adiktologii a s ohledem na odborné zaměření dosaženého vzdělání nesplňuje kvalifikační předpoklady k získání odborné způsobilosti adiktologa dle bodu ii) a zabývá se po dobu nejméně tří (3) let poskytováním odborné péče osobám škodlivě užívajícím tabákové výrobky, alkohol nebo jiné návykové látky a osobám na těchto látkách závislým dle zvláštních předpisů nebo realizací preventivních opatření dle zvláštních předpisů:
   
 Přidružené členství, fyzická osoba, která dosáhla vysokoškolského vzdělání v jiném oboru než adiktologii a s ohledem na odborné zaměření dosaženého vzdělání nesplňuje kvalifikační předpoklady k získání odborné způsobilosti adiktologa dle bodu ii) ani se nezabývá poskytováním služeb dle bodu iii), avšak pracuje v oboru adiktologie po dobu nejméně tří (3) let a její řádné členství písemně doporučili minimálně 3 řádní členové a toto doporučení potvrdí minimálně třetina (1/3) členů výkonného výboru Přidružené členství, fyzická osoba, která dosáhla vysokoškolského vzdělání v jiném oboru než adiktologii a s ohledem na odborné zaměření dosaženého vzdělání nesplňuje kvalifikační předpoklady k získání odborné způsobilosti adiktologa dle bodu ii) ani se nezabývá poskytováním služeb dle bodu iii), avšak pracuje v oboru adiktologie po dobu nejméně tří (3) let a její řádné členství písemně doporučili minimálně 3 řádní členové a toto doporučení potvrdí minimálně třetina (1/3) členů výkonného výboru:
   
Poznámka:
   
Příloha 1, naskenované dokumenty
Příloha 2, naskenované dokumenty
Příloha 3, naskenované dokumenty
Příloha 4, naskenované dokumenty
   

*) Takto označená pole je nezbytné vyplnit pro odeslání formuláře
**) Pokud nejste v současné době nikde zaměstnán/a, vyplňte prosím do příslušných polí písmeno N

DOKLADY NUTNÉ PRO ČLENSTVÍ V ČAA (stačí naskenované kopie)

Pro řádné členství:

 • absolvent oboru adiktologie: VŠ diplom – studium adiktologie

NEBO

 • adiktolog splňující předpoklady odborné způsobilosti k výkonu povolání adiktologa podle zvláštních předpisů: rozhodnutí MZ ČR o přiznání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání

Pro přidružené členství:

 • VŠ diplom – jiné studium
 • potvrzení o praxi v poskytování odborné péče v délce 3 let

NEBO

 • VŠ diplom – jiné studium
 • potvrzení o praxi v oboru adiktologie po dobu nejméně 3 let
 • doporučení minimálně 3 řádných členů

Odesláním přihlášky potvrzuji:

 1. že jsem seznámen/a se Stanovami sdružení platnými k datu odeslání přihlášky
 2. že do 3 pracovních dnů ode dne odeslání zaplatím roční členský poplatek v aktuální výši na účet č. 229084150/0300 vedený u ČSOB. (zpráva pro příjemce = jméno přihlašovaného)
 3. na mail info@asociace-adiktologu.cz zašlu do 3 pracovních dnů všechny doklady potřebné pro typ mého členství v ČAA, o. s.
   
Opište kód z obrázku *) captcha
Copyright © 2010  |  Česká asociace adiktologů, o.s.