Česká asociace adiktologů

Novinky

Volební členská schůze

17.2.2017
Dne 16. února 2017 byl zvolen nový výkonný výbor ČAA ve složení (v abecedním pořadí): Mgr. Ondřej Čalovka, Mgr. Karolína Hönigová, Mgr. Vojtěch Janouškovec, Mgr. Gabriela Mahrová, PharmDr. Mgr. Zbyněk Oktábec, PhD. et PhD., Bc. Lenka Richterová, Mgr. Ondřej Sklenář, Bc. Anna Vondrová, Mgr. Jiří Zatřepálek Nový výkonný výbor následně zvolil předsednictvo asociace ve složení: […]

archiv novinek

Zdravotnické výkony

Česká asociace adiktologů (ČAA) je koordinátorem pracovní skupiny zabývající se definováním zdravotnických výkonů pro oblast adiktologie. V současné době je rozpracován návrh několika výkonů, které by bylo možné sdílet s dalšími zdravotnickými odbornostmi (např. sestry), a navíc je připraven návrh na definování nových výkonů, specificky pro adiktology (oblast adiktologického vyšetření, terapie/poradenství a další specifické činnosti).

Složení pracovní skupiny ČAA:

Ing. Mgr. Bc. Vendula Běláčková

Mgr. Zdeňka Burešová

Bc. Vojtěch Janouškovec

Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, Csc.

MUDr. Petr Nevšímal

Bc. Ondřej Sklenář

Časté otázky k tématu zdravotnických výkonů

1) Bude péče adiktologa hrazená ze zdravotního pojištění možná bez předchozí indikace lékařem?

Ne, dle platné legislativy to není možné. Právním důvodem existence požadavku indikace hrazené služby ošetřujícím lékařem je výslovné zakotvení této povinnosti v zákoně č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, konkrétně v ust. § 18, které s účinností od 1. 4. 2012 zní:

Nestanoví-li tento zákon jinak, poskytují hrazené služby jiní zdravotničtí pracovníci než lékaři, s výjimkou klinických psychologů, pouze na základě indikace ošetřujícího lékaře pojištěnce.

V současné době si nechává ČAA zpracovat právní analýzu příslušné legislativy s cílem možné změny tohoto ustanovení. Zároveň však ČAA nespatřuje přílišnou překážku k provádění adiktologických výkonů ve spojitosti s nutnou indikací lékařem.

2) Kdy se specifické zdravotnické výkony pro adiktologa objeví v Sazebníku výkonů?

Česká asociace adiktologů (ČAA) po předchozí spolupráci a v návaznosti na předchozí práci řady kolegů z Kliniky adiktologie (1. LF UK a VFN) převzala v listopadu 2011 iniciativu ve věci tvorby, přípravy a prosazení zdravotnických výkonů pro profesi adiktologa. V praxi to znamená, že ČAA od konce roku 2011 podniká řadu nezbytných kroků k tomu, aby navrhla takové zdravotnické výkony, které budou nejvíce charakteristické pro činnost profese adiktologa (viz. Vyhláška MZ č. 55/2011 SB.) a finančně uhradí náklady na jeho zdravotní péči. Naším cílem je, aby se zdravotnické výkony objevily v Sazebníku již od roku 2013, v případě možného prodloužení dohadovacího řízení s MZ ČR pak nejpozději od roku 2014.

3) Jaký objem finančních prostředků nové zdravotnické výkony přinesou?

Na tuto otázku není jednoduché odpovědět, a to i přes to, že máme zpracovány ekonomické výpočty možného přínosu finančních prostředků ze zdravotnických výkonů pro obor adiktologie. Vzhledem k tomu, že dohadovací řízení s MZ ČR bude teprve zahájeno (srpen – září 2012) a celý proces obsahuje řadu proměnných, nechceme dopředu spekulovat o výsledku.

Další Vaše otázky k tématu zdravotnických výkonů můžete zasílat na náš kontaktní email a naše odpovědi na ně budou zveřejněny v této rubrice.

Tisková zpráva ze dne 2.5.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů
s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
Přílohy:
Copyright © 2010  |  Česká asociace adiktologů, o.s.