Česká asociace adiktologů

Novinky

Členská schůze 2019

29.6.2019
Členská schůze v letošním roce proběhla 4.6. na AT konferenci. Předseda asociace představil aktivity proběhlé v roce 2018 a 2019. Mezi nimi byla témata Národní strategie protidrogové politiky, Sekce pro dětskou adiktologii, projekt rozvoje adiktologických služeb a další. Jako důležité téma se ukázalo vzdělávání v adiktologii. Konkrétně připravovaný program pro klinického adiktologa (spolupráce ČAA a […]

archiv novinek

Členská schůze České asociace adiktologů a volba členů výkonného výboru České asociace adiktologů

27.1.2013

Rádi bychom Vám oznámili, že dne 20. února 2013 od 13,00 se bude konat členská schůze České asociace adiktologů a volba členů výkonného výboru České asociace adiktologů.

Místo konání: Na Václavce 1135/9, Praha 5 (prostory Nadace rozvoje občanské společnosti)

Program:

  • úvodní slovo
  • představení zprávy ČAA za rok 2012
  • představení nominovaných kandidátů
  • volba nového výkonného výboru
  • vyhlášení výsledků
  • diskuse k relevanci vzniku etické a revizní komise
  • ukončení členské schůze
  • zasedání nového výkonného výboru (volba předsednictva, neveřejné)

Návrh kandidátů nového výkonného výboru

Mgr. Zdeňka Burešová

Mgr. Ondřej Čalovka

Mgr. Eva Drápalová

Bc. Vojtěch Janouškovec

Mgr. Lucie Jurystová

Mgr. Gabriela Mahrová

Bc. Ondřej Sklenář

Mgr. Jiří Zatřepálek

Citace z platných Stanov – oddlíl IX., článek 9.5:

„Výkonný výbor volí členská schůze. Návrh na složení výkonného výboru je oprávněn podávat stávající výkonný výbor a členové sdružení. Stávající výkonný výbor návrh na složení nového výkonného výboru uvede v pozvánce na členskou schůzi. Členové sdružení jsou povinni doručit své návrhy na složení nového výkonného výboru či návrhy jednotlivých kandidátů výkonného výboru stávajícímu výkonnému výboru nejpozději do pěti (5) pracovních dnů před konáním členské schůze, na níž volby proběhnou. Součástí návrhu nových členů výkonného výboru je vždy profesní životopis a alespoň dvě písemné reference. Do doby zvolení nového výkonného výboru vykonává funkci výkonného výboru předchozí výkonný výbor. Členem výboru se stanou první tři (3) až devět (9) členů v závislosti na počtu členů výkonného výboru dle rozhodnutí členské schůze, kteří obdrží nejvíce hlasů při hlasování členské schůze a zároveň souhlasí s členstvím ve výkonném výboru.“

V Praze dne 28. ledna 2013

Copyright © 2010  |  Česká asociace adiktologů, o.s.