Česká asociace adiktologů

Novinky

Volební členská schůze

17.2.2017
Dne 16. února 2017 byl zvolen nový výkonný výbor ČAA ve složení (v abecedním pořadí): Mgr. Ondřej Čalovka, Mgr. Karolína Hönigová, Mgr. Vojtěch Janouškovec, Mgr. Gabriela Mahrová, PharmDr. Mgr. Zbyněk Oktábec, PhD. et PhD., Bc. Lenka Richterová, Mgr. Ondřej Sklenář, Bc. Anna Vondrová, Mgr. Jiří Zatřepálek Nový výkonný výbor následně zvolil předsednictvo asociace ve složení: […]

archiv novinek

Pracovní skupiny

Česká asociace adiktologů je člensky zastoupena a pravidelně participuje na jednáních významných oborových komisí, výborů a pracovních skupin, například:

 • Akreditační komise MZ ČR pro nelékařské zdravotnické obory

 • Pracovní skupina pro návykové nemoci MZ ČR

 • NAPAL – Národní akční plán k omezení škod působených alkoholem MZ ČR

 • Přípravný výbor a užší přípravný výbor České komory zdravotnických pracovníků

 • Výbor zástupců resortů a institucí RVKPP

 • Pracovní skupina RVKPP pro financování oboru

 • Pracovní skupina pro výkaznictví a terminologii drogových služeb NMS

 • Pracovní skupina ČAA pro tvorbu a definici seznamu adiktologických zdravotnických výkonů hrazených ze zdravotního pojištění

 • Adiktologické fórum v rámci projektu NETAD

 • Další jednání a výbory (dotační výbor RVKPP 2011 a 2012, programový výbor AT konference 2012, atd.);

 • Spolupráce s Klinikou adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze, časopisem Adiktologie a Společností pro návykové nemoci ČLS JEP.

Copyright © 2010  |  Česká asociace adiktologů, o.s.