Česká asociace adiktologů

Novinky

Volební členská schůze

17.2.2017
Dne 16. února 2017 byl zvolen nový výkonný výbor ČAA ve složení (v abecedním pořadí): Mgr. Ondřej Čalovka, Mgr. Karolína Hönigová, Mgr. Vojtěch Janouškovec, Mgr. Gabriela Mahrová, PharmDr. Mgr. Zbyněk Oktábec, PhD. et PhD., Bc. Lenka Richterová, Mgr. Ondřej Sklenář, Bc. Anna Vondrová, Mgr. Jiří Zatřepálek Nový výkonný výbor následně zvolil předsednictvo asociace ve složení: […]

archiv novinek

Kvalifikace adiktologa

Jak lze získat kvalifikaci adiktologa?

A) Absolvováním studijního bakalářského či magisterského oboru adiktologie na 1. Lékařské fakultě UK v Praze.
Pracujete v oboru adiktologie? Máte vysokoškolské vzdělání v oborech se sociálním, psychologickým či speciálně pedagogickým zaměřením? Získejte kvalifikaci adiktologa dalším způsobem!
B) kvalifikace adiktologa bez dalšího studia
V roce 2008 vešla v platnost novela zákona č 96/2004, která umožňuje pracovníkům, kteří vykonávají preventivní, léčebnou a rehabilitační péči o osoby závislé na návykových látkách a splňují podmínky přechodných ustanovení, zažádat o uznání odborné způsobilosti adiktologa. V zákoně č. 189/2008 článek VIII jsou vyjmenované podmínky, po jejichž splnění je odborná způsobilost uznána. Základní podmínky uznání odborné způsobilosti jsou: získání odborné způsobilosti všeobecné sestry nebo předchozí nejméně tříleté studium v oborech sociálního, psychologického nebo speciálně pedagogického zaměření, a dále musí být splněna podmínka prokázání  5 let výkonu činností, které odpovídají povolání adiktologa. Více na http://mzcr.cz/Pages/779-jak-lze-ziskat-kvalifikaci-adiktologa-bez-dalsiho-studia.html
C) kvalifikace adiktologa s dalším studiem – absolvování akreditování kvalifikačního kurzu adiktolog
Základní podmínky pro ty, již nemohou prokázat 5 let výkonu činností, které odpovídají povolání adiktologa jsou: absolvování nejméně tříletého studia v oborech sociálního, psychologického nebo speciálně pedagogického zaměření na vyšších odborných školách nebo vysokých školách a akreditovaného kvalifikačního kurzu adiktologie, pokud byl zahájen do konce roku 2011, nebo  získáním způsobilosti všeobecné sestry a akreditovaného kvalifikačního kurzu adiktologie, pokud byl zahájen do konce roku 2011.

  • Absolvováním studijního bakalářského či magisterského oboru adiktologie na 1. Lékařské fakultě UK v Praze.

V případě, že jste ukončili studium na výše zmíněných typech škol, můžete rovněž zažádat o vydání Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, a to do 18ti měsíců od vykonání státní zkoušky. Po uplynutí 18ti měsíců je již potřeba sbírat kredity. Formulář žádosti o vydání Osvědčení ke stažení zde.

  • Kvalifikace adiktologa bez dalšího studia

V roce 2008 vešla v platnost novela zákona č. 96/2004, která umožňuje pracovníkům, kteří vykonávají preventivní, léčebnou a rehabilitační péči o osoby závislé na návykových látkách a splňují podmínky přechodných ustanovení, zažádat o uznání odborné způsobilosti adiktologa. V zákoně č. 189/2008 článek VIII jsou vyjmenované podmínky, po jejichž splnění je odborná způsobilost uznána.

Základní podmínky uznání odborné způsobilosti jsou: získání odborné způsobilosti všeobecné sestry nebo předchozí nejméně tříleté studium v oborech sociálního, psychologického nebo speciálně pedagogického zaměření, a dále musí být splněnapodmínka prokázání  5 let výkonu činností, které odpovídají povolání adiktologa. Více info zde.

  • Kvalifikace adiktologa získaná dalším způsobem – absolvování akreditováného kvalifikačního kurzu

Základní podmínky pro ty, jež nemohou prokázat 5 let výkonu činností, které odpovídají povolání adiktologa jsou: absolvování nejméně tříletého studia v oborech sociálního, psychologického nebo speciálně pedagogického zaměření na vyšších odborných školách nebo vysokých školách a akreditovaného kvalifikačního kurzu adiktologie, pokud byl zahájen do konce roku 2011, nebo  získáním způsobilosti všeobecné sestry a akreditovaného kvalifikačního kurzu adiktologie, pokud byl zahájen do konce roku 2011.

Copyright © 2010  |  Česká asociace adiktologů, o.s.