Česká asociace adiktologů

Novinky

Volební členská schůze

17.2.2017
Dne 16. února 2017 byl zvolen nový výkonný výbor ČAA ve složení (v abecedním pořadí): Mgr. Ondřej Čalovka, Mgr. Karolína Hönigová, Mgr. Vojtěch Janouškovec, Mgr. Gabriela Mahrová, PharmDr. Mgr. Zbyněk Oktábec, PhD. et PhD., Bc. Lenka Richterová, Mgr. Ondřej Sklenář, Bc. Anna Vondrová, Mgr. Jiří Zatřepálek Nový výkonný výbor následně zvolil předsednictvo asociace ve složení: […]

archiv novinek

Výkonný výbor

Výkonný výbor je statutárním orgánem spolku, který řídí činnost spolku, a za nějž navenek jedná předseda, eventuálně místopředsedové v souladu s se stanovami.

Výkonný výbor má vždy lichý počet členů, nejméně však tři a nejvýše devět členů.

Volební období výkonného výboru je čtyři roky. Člen výkonného výboru může být zvolen i opakovaně. Členové výkonného výboru se schází dle potřeby, nejméně však jednou za dva měsíce.

Dne 16. února 2017 byl zvolen nový výkonný výbor ve složení (v abecedním pořadí):

Mgr. Ondřej Čalovka

Mgr. Karolína Hönigová

Mgr. Vojtěch Janouškovec

Mgr. Gabriela Mahrová

PharmDr. Mgr. Zbyněk Oktábec, PhD. et PhD.

Bc. Lenka Richterová

Mgr. Ondřej Sklenář

Bc. Anna Vondrová

Mgr. Jiří Zatřepálek

Copyright © 2010  |  Česká asociace adiktologů, o.s.