Česká asociace adiktologů

Novinky

Volební členská schůze

17.2.2017
Dne 16. února 2017 byl zvolen nový výkonný výbor ČAA ve složení (v abecedním pořadí): Mgr. Ondřej Čalovka, Mgr. Karolína Hönigová, Mgr. Vojtěch Janouškovec, Mgr. Gabriela Mahrová, PharmDr. Mgr. Zbyněk Oktábec, PhD. et PhD., Bc. Lenka Richterová, Mgr. Ondřej Sklenář, Bc. Anna Vondrová, Mgr. Jiří Zatřepálek Nový výkonný výbor následně zvolil předsednictvo asociace ve složení: […]

archiv novinek

Kreditní komise

Kreditní komise ČAA rozhoduje o vydání souhlasného stanoviska se zařazením vzdělávací aktivity do systému celoživotního vzdělávání adiktologů. Toto stanovisko vydává ČAA na základě vyplnění a doložení všech dokladů.

Kreditní body stanovuje pořadatel akce v souladu s vyhláškou MZČR č. 321/2008 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků.

Členové kreditní komise:

Bc. Ondřej Sklenář – předseda
* Bc. Vojtěch Janouškovec
* Bc. Kateřina S. Francová

Bc. Ondřej Sklenář – předseda

Bc. Vojtěch Janouškovec

Bc. Kateřina Sklenářová Francová

Aktuální seznam vydaných souhlasných stanovisek.


Copyright © 2010  |  Česká asociace adiktologů, o.s.