Česká asociace adiktologů

Novinky

Volební členská schůze

17.2.2017
Dne 16. února 2017 byl zvolen nový výkonný výbor ČAA ve složení (v abecedním pořadí): Mgr. Ondřej Čalovka, Mgr. Karolína Hönigová, Mgr. Vojtěch Janouškovec, Mgr. Gabriela Mahrová, PharmDr. Mgr. Zbyněk Oktábec, PhD. et PhD., Bc. Lenka Richterová, Mgr. Ondřej Sklenář, Bc. Anna Vondrová, Mgr. Jiří Zatřepálek Nový výkonný výbor následně zvolil předsednictvo asociace ve složení: […]

archiv novinek

Etická komise

Etická komise je na výkonném výboru nezávislá pracovní skupina volená členskou schůzí. Jejím úkolem je řešit etické otázky spojené s výkonem a smyslem práce adiktologa včetně řešení stížností na členy sdružení či činnost sdružení, pokud se dotýkají etických pravidel, a zajišťování dalších činností, kterými ji sdružení pověří.

Copyright © 2010  |  Česká asociace adiktologů, o.s.