Česká asociace adiktologů

Novinky

Volební členská schůze

17.2.2017
Dne 16. února 2017 byl zvolen nový výkonný výbor ČAA ve složení (v abecedním pořadí): Mgr. Ondřej Čalovka, Mgr. Karolína Hönigová, Mgr. Vojtěch Janouškovec, Mgr. Gabriela Mahrová, PharmDr. Mgr. Zbyněk Oktábec, PhD. et PhD., Bc. Lenka Richterová, Mgr. Ondřej Sklenář, Bc. Anna Vondrová, Mgr. Jiří Zatřepálek Nový výkonný výbor následně zvolil předsednictvo asociace ve složení: […]

archiv novinek

Co je ČAA

Česká asociace adiktologů je odborná, stavovská, dobrovolná, nezisková, nepolitická organizace s právní subjektivitou. Je otevřena pro všechny absolventy studijního oboru adiktologie a další pracovníky působící v oboru adiktologie s působností po celé České republice.
„Cílem sdružení je sjednocovat na základě společných odborných a profesních zájmů fyzické osoby zabývající se adiktologií a rozvíjet nelékařský zdravotnický obor adiktologie.“
Zároveň je naší prioritou rozvoj celoživotního vzdělávání, adiktologického výzkumu a posilovat postavení a možnosti členů sdružení v ČR i v zahraničí. Nedílnou součástí aktivit ČAA je spolupráce s MZ ČR a  profesními a zájmovými sdruženími či neziskovými organizacemi (Centrum adiktologie 1. LF UK, SNN, ČLS JEP ad.).

Česká asociace adiktologů je odborná, stavovská, dobrovolná, nezisková, nepolitická organizace s právní subjektivitou. Je otevřena pro všechny absolventy studijního oboru adiktologie a další pracovníky působící v oboru adiktologie s působností po celé České republice.

„Cílem sdružení je sjednocovat na základě společných odborných a profesních zájmů fyzické osoby zabývající se adiktologií a rozvíjet nelékařský zdravotnický obor adiktologie.“

Zároveň je naší prioritou rozvoj celoživotního vzdělávání, adiktologického výzkumu a posilovat postavení a možnosti členů sdružení v ČR i v zahraničí. Nedílnou součástí aktivit ČAA je spolupráce s Ministerstvem zdravotnictví ČR a  profesními a zájmovými sdruženími či neziskovými organizacemi (Centrum adiktologie 1. LF UK, Společnost pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně ad.).

Stanovy ČAA ke stažení ZDE.

Volební řád ČAA

Copyright © 2010  |  Česká asociace adiktologů, o.s.