Česká asociace adiktologů

Novinky

Volební členská schůze

17.2.2017
Dne 16. února 2017 byl zvolen nový výkonný výbor ČAA ve složení (v abecedním pořadí): Mgr. Ondřej Čalovka, Mgr. Karolína Hönigová, Mgr. Vojtěch Janouškovec, Mgr. Gabriela Mahrová, PharmDr. Mgr. Zbyněk Oktábec, PhD. et PhD., Bc. Lenka Richterová, Mgr. Ondřej Sklenář, Bc. Anna Vondrová, Mgr. Jiří Zatřepálek Nový výkonný výbor následně zvolil předsednictvo asociace ve složení: […]

archiv novinek

Pro účastníky – adiktology

Pro všechny, kteří absolvovali obor adiktologie, či získali kvalifikaci adiktologa v rámci přechodného období, je zapotřebí sbírat kredity v rámci celoživotního vzdělávání.

Pro nelékařské obory je celkový počet stanoven na 40 kreditů během 6 let.

Získání stanoveného počtu kreditů je podmínkou

a)   pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu,

b)   pro přihlášení se k atestační zkoušce.

Počet kreditů za jednotlivé formy celoživotního vzdělávání – vyhláška č. 321/2008 Sb.

Jak je to s kredity za jednotlivé vzdělávací akce? Přehledná tabulka s kredity zde.

Copyright © 2010  |  Česká asociace adiktologů, o.s.