Česká asociace adiktologů

Novinky

Volební členská schůze

17.2.2017
Dne 16. února 2017 byl zvolen nový výkonný výbor ČAA ve složení (v abecedním pořadí): Mgr. Ondřej Čalovka, Mgr. Karolína Hönigová, Mgr. Vojtěch Janouškovec, Mgr. Gabriela Mahrová, PharmDr. Mgr. Zbyněk Oktábec, PhD. et PhD., Bc. Lenka Richterová, Mgr. Ondřej Sklenář, Bc. Anna Vondrová, Mgr. Jiří Zatřepálek Nový výkonný výbor následně zvolil předsednictvo asociace ve složení: […]

archiv novinek

Činnost kreditní komise

Česká asociace adiktologů (ČAA) – Informace a pravidla o vydávání souhlasného stanoviska ČAA k zařazení do kreditního systému
Česká asociace adiktologů v souladu s vyhláškou MZČR č. 321/2008 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání „Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení, nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků“, ustanovila od září 2009 Kreditní komisi ČAA. Ke Kreditní komisi je možné podávat žádosti o vydání souhlasného stanoviska se zařazením vzdělávací aktivity do systému celoživotního vzdělávání. Souhlasné stanovisko vydává Kreditní komise ČAA na podkladě vyplnění a doložení všech požadovaných dokladů, tj. žádost o zařazení do kreditního systému, program akce a doklad o zaplacení poplatku.
Veškeré formuláře a další informace naleznete na stránkách www.adiktologie.cz v sekci Česká asociace adiktologů (úvodní stránka – dole), případně si je můžete vyžádat na e-mailové adrese caa@adiktologie.cz. Předsedou kreditní komise je Bc. Ondřej Sklenář.

Česká asociace adiktologů v souladu s vyhláškou MZČR č. 321/2008 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání „Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení, nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků“, ustanovila od září 2009 Kreditní komisi ČAA. Ke Kreditní komisi je možné podávat žádosti o vydání souhlasného stanoviska se zařazením vzdělávací aktivity do systému celoživotního vzdělávání. Souhlasné stanovisko vydává Kreditní komise ČAA na podkladě vyplnění a doložení všech požadovaných dokladů, tj. žádost o zařazení do kreditního systému, program akce a doklad o zaplacení poplatku.

Informace a dokumenty pro pořadatele akcí.

Seznam vydaných souhlasných stanovisek.

Copyright © 2010  |  Česká asociace adiktologů, o.s.