Česká asociace adiktologů

Novinky

Členská schůze 2019

29.6.2019
Členská schůze v letošním roce proběhla 4.6. na AT konferenci. Předseda asociace představil aktivity proběhlé v roce 2018 a 2019. Mezi nimi byla témata Národní strategie protidrogové politiky, Sekce pro dětskou adiktologii, projekt rozvoje adiktologických služeb a další. Jako důležité téma se ukázalo vzdělávání v adiktologii. Konkrétně připravovaný program pro klinického adiktologa (spolupráce ČAA a […]

archiv novinek

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU ADIKTOLOG

30.6.2010

VESTNIK MZ

Dne 4. června 2010 vyšel Věstník (7) MZ ČR, kde jsou uvedeny informace ohledně vzdělávacího programu akreditovaného kvalifikačního kurzu pro obor Adiktologie.

Uvedený kurz bude otevřen Centrem adiktologie (Psychiatrická klinika 1. lékařská fakulty UK a VFN v Praze ) v lednu 2011. Všechny podrobné informace o kurzu a přihlášky budou zveřejněny do 30. 9. 2010 na webových stránkách www.adiktologie.cz .

Copyright © 2010  |  Česká asociace adiktologů, o.s.