Česká asociace adiktologů

Novinky

Volební členská schůze

17.2.2017
Dne 16. února 2017 byl zvolen nový výkonný výbor ČAA ve složení (v abecedním pořadí): Mgr. Ondřej Čalovka, Mgr. Karolína Hönigová, Mgr. Vojtěch Janouškovec, Mgr. Gabriela Mahrová, PharmDr. Mgr. Zbyněk Oktábec, PhD. et PhD., Bc. Lenka Richterová, Mgr. Ondřej Sklenář, Bc. Anna Vondrová, Mgr. Jiří Zatřepálek Nový výkonný výbor následně zvolil předsednictvo asociace ve složení: […]

archiv novinek

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU ADIKTOLOG

30.6.2010

VESTNIK MZ

Dne 4. června 2010 vyšel Věstník (7) MZ ČR, kde jsou uvedeny informace ohledně vzdělávacího programu akreditovaného kvalifikačního kurzu pro obor Adiktologie.

Uvedený kurz bude otevřen Centrem adiktologie (Psychiatrická klinika 1. lékařská fakulty UK a VFN v Praze ) v lednu 2011. Všechny podrobné informace o kurzu a přihlášky budou zveřejněny do 30. 9. 2010 na webových stránkách www.adiktologie.cz .

Copyright © 2010  |  Česká asociace adiktologů, o.s.