Česká asociace adiktologů

Novinky

Členská schůze 2019

29.6.2019
Členská schůze v letošním roce proběhla 4.6. na AT konferenci. Předseda asociace představil aktivity proběhlé v roce 2018 a 2019. Mezi nimi byla témata Národní strategie protidrogové politiky, Sekce pro dětskou adiktologii, projekt rozvoje adiktologických služeb a další. Jako důležité téma se ukázalo vzdělávání v adiktologii. Konkrétně připravovaný program pro klinického adiktologa (spolupráce ČAA a […]

archiv novinek

TISKOVÁ ZPRÁVA

2.5.2013

2. 5. 2013; Praha – Česká asociace adiktologů (ČAA)

Zdravotní výkony adiktologa (odbornost 919)

Koncepční práce ČAA na dokumentech potřebných pro rozvoj a pokračování procesu institucionalizace adiktologie ve zdravotnictví s vazbou na zlepšení financovaní oboru a dalšího vzdělávání v něm dosáhla prvního velkého úspěchu.

Pracovní skupina k Seznamu zdravotních výkonů MZ ČR na svých jednáních ve dnech 21. 2., 7. 3. a 21. 3. 2013 projednala a následně schválila návrhy České asociace adiktologů k zařazení nových zdravotních výkonů profese adiktologa (nelékaře) do připravovaného Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Podkladové materiály, tzv. registrační listy pro jednotlivé zdravotní výkony byly zpracovány pracovní skupinou ČAA v období listopad 2011 – březen 2013.

Schválené zdravotní výkony nyní musí projít kontrolou MZ ČR a schválením ministrem zdravotnictví.

Následně budou výkony uveřejněny v Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, jež by měl být vydán dle záměru MZ ČR k 1. 7. 2013 s platností od 1. 1. 2014.

Pracovní skupina k Seznamu zdravotních výkonů MZ schválila následující zdravotní výkony (celkem 6 typů zdravotních výkonů) pro profesi adiktologa:

  1. Vyšetření adiktologem při zahájení adiktologické péče
  2. Vyšetření adiktologem kontrolní
  3. Minimální kontakt adiktologa s pacientem
  4. Adiktologická terapie individuální
  5. Adiktologická terapie rodinná
  6. Adiktologická terapie skupinová, typ I. Pro skupinu max. 9 osob

Vedle toho pracovní skupina schválila možnost využití dvou stávajících výkonů z oblasti „Ošetřovací den“. Ošetřovací dny (dále jen OD) se vykazují při hospitalizaci pacienta na lůžkovém oddělení zdravotnického zařízení nebo při pobytu pacienta ve stacionáři, nebo při jednodenní péči na lůžku.

Stávající ošetřovací dny, jež budou moci adiktologové využívat:

  1. 00041 – se vykazuje za jeden den pobytu pacienta ve stacionáři, pokud délka pobytu dosáhne alespoň 8 hodin. V případě stacionáře s psychoterapeutickým programem jako důvodem k přijetí do stacionáře pokud délka pobytu dosáhne alespoň 6 hodin.
  2. 00042 – se vykazuje za jeden den pobytu pacienta ve stacionáři s frakcionovaným programem, pokud délka pobytu dosáhne alespoň 3 hodin.

Zápisy z jednání Pracovní skupiny k Seznamu zdravotních výkonů MZ ČR jsou zveřejněny na webu MZ ČR:

http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/zapisy-z-jednani-ps-k-szv_5579_998_3.html

Bližší informace ohledně zdravotních výkonů profese adiktologa budou průběžně zveřejňovány na webu České asociace adiktologů a prezentovány dne 5. 6. 2013 na nadcházející AT konferenci 2013. K tématu zdravotních výkonů a transformace vybraných adiktologických služeb na nestátní zdravotnická zařízení aktuálně připravujeme ve spolupráci s NMS přehledový materiál.

Kontakty:

Bc. Ondřej Sklenář, předseda České asociace adiktologů

Email: Info@asociace-adiktologu.cz

Web: www.asociace-adiktologu.cz

Tel.: 737 105 448


Projekt NETAD: Síťování vědecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veřejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii (reg.č. CZ.1.07/2.4.00/17.0111).

Tento projekt se spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

„ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů“.

Logo_netad

Copyright © 2010  |  Česká asociace adiktologů, o.s.