Česká asociace adiktologů

Novinky

Volební členská schůze

17.2.2017
Dne 16. února 2017 byl zvolen nový výkonný výbor ČAA ve složení (v abecedním pořadí): Mgr. Ondřej Čalovka, Mgr. Karolína Hönigová, Mgr. Vojtěch Janouškovec, Mgr. Gabriela Mahrová, PharmDr. Mgr. Zbyněk Oktábec, PhD. et PhD., Bc. Lenka Richterová, Mgr. Ondřej Sklenář, Bc. Anna Vondrová, Mgr. Jiří Zatřepálek Nový výkonný výbor následně zvolil předsednictvo asociace ve složení: […]

archiv novinek

AT konference

8.3.2010

AT KONFERENCE 2010

XVI. ročník celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP a 49. celostátní konference AT sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP tentokrát na téma: „Stav ve věcech alkoholu, tabáku a psychoaktivních léků v ČR v roce 2010″.

Konference proběhne ve dnech 25. – 29. dubna 2010 ve Špindlerově Mlýně (hotel Harmony).

Konference je akreditována

  • Českou lékařskou komorou
  • Českou lékařskou společností J. E. Purkyně
  • Českou asociací adiktologů
  • Asociaci klinických psychologů ČR
  • Českou asociací sester

Více informací o konferenci a registrační formulář naleznete na stránkách AT konference http://www.at-konference.cz/.

Copyright © 2010  |  Česká asociace adiktologů, o.s.