Česká asociace adiktologů

Novinky

Členská schůze 2019

29.6.2019
Členská schůze v letošním roce proběhla 4.6. na AT konferenci. Předseda asociace představil aktivity proběhlé v roce 2018 a 2019. Mezi nimi byla témata Národní strategie protidrogové politiky, Sekce pro dětskou adiktologii, projekt rozvoje adiktologických služeb a další. Jako důležité téma se ukázalo vzdělávání v adiktologii. Konkrétně připravovaný program pro klinického adiktologa (spolupráce ČAA a […]

archiv novinek

AT konference

8.3.2010

AT KONFERENCE 2010

XVI. ročník celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP a 49. celostátní konference AT sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP tentokrát na téma: „Stav ve věcech alkoholu, tabáku a psychoaktivních léků v ČR v roce 2010″.

Konference proběhne ve dnech 25. – 29. dubna 2010 ve Špindlerově Mlýně (hotel Harmony).

Konference je akreditována

  • Českou lékařskou komorou
  • Českou lékařskou společností J. E. Purkyně
  • Českou asociací adiktologů
  • Asociaci klinických psychologů ČR
  • Českou asociací sester

Více informací o konferenci a registrační formulář naleznete na stránkách AT konference http://www.at-konference.cz/.

Copyright © 2010  |  Česká asociace adiktologů, o.s.