Česká asociace adiktologů

Novinky

Členská schůze 2019

29.6.2019
Členská schůze v letošním roce proběhla 4.6. na AT konferenci. Předseda asociace představil aktivity proběhlé v roce 2018 a 2019. Mezi nimi byla témata Národní strategie protidrogové politiky, Sekce pro dětskou adiktologii, projekt rozvoje adiktologických služeb a další. Jako důležité téma se ukázalo vzdělávání v adiktologii. Konkrétně připravovaný program pro klinického adiktologa (spolupráce ČAA a […]

archiv novinek

Česká komora zdravotnických pracovníků

2.10.2012

Česká asociace adiktologů patří mezi zakladatele zájmového sdružení právnických osob „Přípravný výbor České komory zdravotnických pracovníků“.

Dne 21. 9. 2012 došlo na Magistrátu hl. m. Prahy k registraci zájmového sdružení právnických osob „Přípravný výbor České komory zdravotnických pracovníků“. Česká asociace adiktologů patří mezi spoluzakladatele zájmového sdružení.

Účelem PV ČKZP je spolupracovat v zájmu profesí sdružených v PV ČKZP na přípravě vzniku komory zdravotnických povolání dle zákona č.96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) ve znění pozdějších předpisů a jejím plnohodnotném začleněním do zákonné normy v právním řádu ČR. Za tímto účelem PV ČKZP vytváří uskupení pro efektivní koordinaci činností členů sdružení, pro vzájemnou spolupráci, vzájemné konzultace a předávání informací v oblasti zdravotnických povolání dle zákona č.96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních. PV ČKZP poskytne trvalý prostor pro komunikaci mezi členy PV ČKZP a je platformou pro komunikaci a spolupráci s orgány veřejné správy, samosprávy, dalšími neziskovými organizacemi a jinými subjekty.

Prvními členy představenstva PV ČKZP jsou:

a) Mgr. Lenka Hejzlarová,

b) Bc. Ondřej Sklenář,

c) Bc. Alan Ryba,

d) RNDr. Dagmar Gotzmannová,

e) Doc. Dagmar Pavlů,

f) Alexandra Seidlová,

g) Mgr. Petr Máca.

Zakladatelské organizace:

Aliance masérů zdravotnických ČR, o. s., jednající Albína Komárková, členka

Asociace domácí péče ČR, o. s., jednající Bc. Ludmila Kondelíková, prezidentka

Asociace zrakových terapeutů, o. s., jednající PhDr. Dagmar Moravcová, předsedkyně

Česká asociace adiktologů, o. s., jednající Bc. Ondřej Sklenář, předseda

Česká asociace sester, o. s., jednající Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA, prezidentka

Česká konfederace porodních asistentek, jednající Mgr. Věra Vránová, Ph.D., prezidentka

Česká sociace ergoterapeutů, jednající Bc. Kateřina Šuláková, viceprezidentka

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s., jednající Ing. Lenka Janečková, jednatelka

Česká společnost ortoptistek, jednající Mgr. Andrea Jeřábková, předsedkyněČeská společnost pro zdravotnickou techniku, jednající Ing. Zdeněk Šlégr, místopředseda

Federace ortopedických protetiků technických oborů, jednající PhDr. Mgr. Václav Vlček, CSc., čestný člen

Komora zubních techniků ČR, jednající Alexandra Seidlová, prezidentka

Společenstvo českých optiků a optometristů, jednající Ing. Jiří Panenka člen představenstva

Společnost instrumentářek, jednající Jitka Löblová, místopředsedkyně

Společnost radiologických asistentů ČR o. s., jednající Mgr. Ondřej Krahula, předseda výboru

Unie nelékařských pracovníků zdravotnických záchranných služeb ČR o. s., jednající Bc. Alan Ryba, předseda

Unie porodních asistentek o. s., jednající Ivana Königsmarková, prezidentka

Copyright © 2010  |  Česká asociace adiktologů, o.s.