Česká asociace adiktologů

Novinky

Přešli jsme na NOVÝ WEB!

29.1.2020
Milí návštěvníci, 22.1.2020 jsme spustili nový web www.asociaceadiktologu.cz Aktuální informace naleznete již výhradně na novém webu. Tento starý bude postupně vypnut. Děkujeme, Tým ČAA

archiv novinek

Pilotní program VZP pro síť specializovaných adiktologických ambulancí

29.6.2019

Pilotní program VZP probíhal v letech 2016-2017, zapojeno bylo 7 ambulantních zařízení. Tento program jako první sledoval vykazování adiktologických výkonů a slouží jako podklad k dalšímu vyjednávání zlepšení podmínek financování. Kompletní zprávu, odevzdanou v loňském roce, naleznete ke stažení ZDE. Závěr zprávy viz níže.

Shrnutí (viz kompletní zpráva):

„Ukázalo se, že adiktologické ambulance vyplňují prázdná místa v oblasti poskytování ambulantní léčby u osob s diagnózou závislosti. Ambulantní péče u odborností, které se závislým také věnují (psychiatr, klinický psycholog) je i nadále fakticky těžko dostupná z důvodu přetížení dalšími diagnózami. Podařilo se prokázat, že poskytování adiktologické péče má pozitivní efekt na zdraví pacienta (v bio-psychosociálním rozměru). Zdraví pacientů se z velké části léčbou podařilo buď zlepšit, případně zastavit jeho zhoršování.

Pro faktické zvýšení dostupnosti odborné adiktologické péče doporučujeme snížení prahu pro vstup pacienta do léčby nebo reálné zvýšení dostupnosti psychiatrické péče tak, aby pacienti nemuseli na léčbu čekat několik měsíců, tak jak se to aktuálně děje. Vedle toho doporučujeme rozšíření adiktologické péče do všech regionů ČR, ideálně v rozsahu alespoň jedné ambulance pro každý okres.

Jako velmi důležité vnímáme rozšíření povědomí o důležitosti adiktologické péče jak mezi laickou veřejností (pacienti), tak mezi veřejností odbornou (lékaři, farmaceuti, nelékařské zdravotnické profese).

Pilotní program nenaplnil očekávání finanční stability a předvídatelného finančního zdroje. Limity frekvence i délky jednotlivých výkonů jsou nedostatečné pro adekvátní péči a jsou nedostatečně ohodnoceny např. ve srovnání s jinými profesemi.

Jako pozitivní se ukázalo rozšíření o další finanční zdroj. Nicméně tento zdroj není dostatečný v té míře, aby pomohl k osamostatnění se od veřejných (dotačních) zdrojů. To s sebou samozřejmě nese riziko finanční nestability a nepředvídatelnosti financování, což ohrožuje poskytování péče samotným pacientům a v důsledku vede k eskalaci zdravotních a sociálních problémů.“

Copyright © 2010  |  Česká asociace adiktologů, o.s.