Česká asociace adiktologů

Novinky

Volební členská schůze

17.2.2017
Dne 16. února 2017 byl zvolen nový výkonný výbor ČAA ve složení (v abecedním pořadí): Mgr. Ondřej Čalovka, Mgr. Karolína Hönigová, Mgr. Vojtěch Janouškovec, Mgr. Gabriela Mahrová, PharmDr. Mgr. Zbyněk Oktábec, PhD. et PhD., Bc. Lenka Richterová, Mgr. Ondřej Sklenář, Bc. Anna Vondrová, Mgr. Jiří Zatřepálek Nový výkonný výbor následně zvolil předsednictvo asociace ve složení: […]

archiv novinek

OSPA v roce 2015

ČAA realizuje od podzimu 2015 v rámci Odborné sekce pro výkon profese adiktologa (OSPA) pravidelná setkání profesionálů v oboru.

Ustavující setkání OSPA se konalo ve Žďáře nad Sázavou dne 15. 10. 2015. Na programu historicky prvního setkání sekce byly převážně praktické otázky spojené s výkonem profese adiktologa v Adiktologických ambulancích. Hovořilo se o procesu zapojování do financování adiktologů z veřejného zdravotního pojištění. Dále se účastníci zabývali jednotlivými výkony, které jsou definovány v úhradové vyhlášce. Diskuze se také rozpoutala při diskuzi nad úlohou adiktologa v ambulanci.  Došlo také na otázky ryze praktické, jako je vedení dokumentace nebo možnost prolomení mlčenlivosti. Celodenního zasedání se zúčastnilo přibližně 30 účastníků.

Druhé setkání proběhlo v rámci konference v Bílé Vodě v březnu 2016. Předsedou sekce byl zvolen Bc. Tomáš Brejcha z jihočeského PREVENTu, z. ú..

Další setkání proběhne na podzim 2016, čas a místo bude upřesněno. Členové ČAA obdrží informaci e-mailem.

Copyright © 2010  |  Česká asociace adiktologů, o.s.