Česká asociace adiktologů

Novinky

Volební členská schůze

17.2.2017
Dne 16. února 2017 byl zvolen nový výkonný výbor ČAA ve složení (v abecedním pořadí): Mgr. Ondřej Čalovka, Mgr. Karolína Hönigová, Mgr. Vojtěch Janouškovec, Mgr. Gabriela Mahrová, PharmDr. Mgr. Zbyněk Oktábec, PhD. et PhD., Bc. Lenka Richterová, Mgr. Ondřej Sklenář, Bc. Anna Vondrová, Mgr. Jiří Zatřepálek Nový výkonný výbor následně zvolil předsednictvo asociace ve složení: […]

archiv novinek

OSPA

Odborná sekce pro výkon profese adiktologa

Dne 8. června 2015 členská schůze jednohlasně schválila návrh výkonného výboru ČAA na založení odborné sekce v rámci ČAA. Sekce je primárně zaměřena na výkon profese adiktologa ve zdravotnictví.

V rámci pravidelných setkání (1-2x ročně) budou řešena témata z oblasti ambulantní péče, výkonu profese adiktologa v lůžkových zařízeních a sociálních službách a dále praktické a metodické aspekty provozu adiktologické ambulance, návrhy na změny vyhlášek a metodických pokynů.

Dalším cílem je rozvoj komunikace se zdravotními pojišťovnami (ZP), sdílení zkušeností se ZP, vykazováním dat ZP a sdílení dobré praxe profese adiktologa.

 

Činnost OSPA v roce 2015

 

Copyright © 2010  |  Česká asociace adiktologů, o.s.