Česká asociace adiktologů

Novinky

Členská schůze 2019

29.6.2019
Členská schůze v letošním roce proběhla 4.6. na AT konferenci. Předseda asociace představil aktivity proběhlé v roce 2018 a 2019. Mezi nimi byla témata Národní strategie protidrogové politiky, Sekce pro dětskou adiktologii, projekt rozvoje adiktologických služeb a další. Jako důležité téma se ukázalo vzdělávání v adiktologii. Konkrétně připravovaný program pro klinického adiktologa (spolupráce ČAA a […]

archiv novinek

Novinka – nelékařské zdravotnické povolání ADIKTOLOG bude od 1. 10. 2010 v novém katalogu prací.

13.7.2010

Katalog prací nabývá účinnosti dnem 1. října 2010 a nahrazuje nařízení vlády č. 137/2009 Sb. Po zveřejnění ve Sbírce zákonů bude doplněno u čistopisu číslo nařízení vlády. Jedná se o nařízení vlády ze dne 14. června 2010 o katalogu prací ve veřejných službách a správě.


Adiktologa s popisem jednotlivých platových tříd naleznete v dílu 2.19 ZDRAVOTNICTVÍ na straně 275 (2.19.31), viz. Příloha.

Katalog_praci_rijen2010

Za správnost:

Ondřej Sklenář

Česká asociace adiktologů

Copyright © 2010  |  Česká asociace adiktologů, o.s.