Česká asociace adiktologů

Novinky

Volební členská schůze

17.2.2017
Dne 16. února 2017 byl zvolen nový výkonný výbor ČAA ve složení (v abecedním pořadí): Mgr. Ondřej Čalovka, Mgr. Karolína Hönigová, Mgr. Vojtěch Janouškovec, Mgr. Gabriela Mahrová, PharmDr. Mgr. Zbyněk Oktábec, PhD. et PhD., Bc. Lenka Richterová, Mgr. Ondřej Sklenář, Bc. Anna Vondrová, Mgr. Jiří Zatřepálek Nový výkonný výbor následně zvolil předsednictvo asociace ve složení: […]

archiv novinek

Novinka – nelékařské zdravotnické povolání ADIKTOLOG bude od 1. 10. 2010 v novém katalogu prací.

13.7.2010

Katalog prací nabývá účinnosti dnem 1. října 2010 a nahrazuje nařízení vlády č. 137/2009 Sb. Po zveřejnění ve Sbírce zákonů bude doplněno u čistopisu číslo nařízení vlády. Jedná se o nařízení vlády ze dne 14. června 2010 o katalogu prací ve veřejných službách a správě.


Adiktologa s popisem jednotlivých platových tříd naleznete v dílu 2.19 ZDRAVOTNICTVÍ na straně 275 (2.19.31), viz. Příloha.

Katalog_praci_rijen2010

Za správnost:

Ondřej Sklenář

Česká asociace adiktologů

Copyright © 2010  |  Česká asociace adiktologů, o.s.