Česká asociace adiktologů

Novinky

Přešli jsme na NOVÝ WEB!

29.1.2020
Milí návštěvníci, 22.1.2020 jsme spustili nový web www.asociaceadiktologu.cz Aktuální informace naleznete již výhradně na novém webu. Tento starý bude postupně vypnut. Děkujeme, Tým ČAA

archiv novinek

Mimořádné VOLBY

21.10.2019

Vážení členové České asociace adiktologů,

v návaznosti na řádnou členskou schůzi, která se konala na AT konferenci 2019 v Seči, kde byla avizována mimořádná členská schůze tento podzim, bychom Vám rádi oznámili, že dne 13. listopadu 2019 od 13.00 se bude konat mimořádná členská schůze, která bude zároveň schůzí volební.

Místo konání: Apolinářská 4, Praha 2 (Aula Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze)

Hlavním programem této schůze bude volba nového výkonného výboru České asociace adiktologů.

Program

  • úvodní slovo
  • představení nominovaných kandidátů
  • volba nového výkonného výboru
  • vyhlášení výsledků
  • ukončení členské schůze
  • zasedání nového výkonného výboru (volba předsednictva, neveřejné)

Vyzýváme vás tímto, abyste jakožto členi asociace, zvážili svoji kandidaturu do výkonného výboru asociace a v řádném termínu (nejpozději do 5. 11. 2019) svoji kandidaturu předložili aktuálnímu výkonnému výboru. Kandidatura se podává emailem na adresu office@asociace-adiktologu.cz. Kandidatura obsahuje krátký profesní životopis a dvě písemné reference (kontakt na osoby, které mohou referenci podat). Jako podklad pro zvážení kandidatury předkládáme základní informace o fungování člena výkonného výboru.

 

Další informace v pozvánce ZDE

 

Těšíme se na Vaši účast!

Výbor ČAA

Copyright © 2010  |  Česká asociace adiktologů, o.s.