Česká asociace adiktologů

Novinky

Členská schůze 2019

29.6.2019
Členská schůze v letošním roce proběhla 4.6. na AT konferenci. Předseda asociace představil aktivity proběhlé v roce 2018 a 2019. Mezi nimi byla témata Národní strategie protidrogové politiky, Sekce pro dětskou adiktologii, projekt rozvoje adiktologických služeb a další. Jako důležité téma se ukázalo vzdělávání v adiktologii. Konkrétně připravovaný program pro klinického adiktologa (spolupráce ČAA a […]

archiv novinek

Konference PPRCH 2013

11.11.2013

Na počátku listopadu proběhla v Praze konference Primární prevence rizikového chování 2013 na téma Jeden svět nestačí… (aneb sbližování paralelních světů zdravotnické a školské prevence).

ČAA na konferenci participovala jako partner a také prostřednictvím zástupců v programovém výboru konference. Zároveň byl přednesen příspevěk věnující se možnostem preventivního působení v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost. Pro zájemce nabízíme prezentaci ke stažení zde.


Copyright © 2010  |  Česká asociace adiktologů, o.s.