Česká asociace adiktologů

Novinky

Členská schůze 2019

29.6.2019
Členská schůze v letošním roce proběhla 4.6. na AT konferenci. Předseda asociace představil aktivity proběhlé v roce 2018 a 2019. Mezi nimi byla témata Národní strategie protidrogové politiky, Sekce pro dětskou adiktologii, projekt rozvoje adiktologických služeb a další. Jako důležité téma se ukázalo vzdělávání v adiktologii. Konkrétně připravovaný program pro klinického adiktologa (spolupráce ČAA a […]

archiv novinek

Konference PPRCH 2011

5.8.2011

Na podzim se do Prahy již tradičně sjedou odborníci působící v oboru prevence rizikového chování. V budově Magistrátu hl. m. Prahy na Mariánském náměstí se totiž uskuteční již VIII. ročník tradiční konference Primární prevence rizikového chování 2011, která je letos zasvěcena tématu „Minimální preventivní program v kontextu školské prevence aneb dokážeme opravdu vytvořit mezioborový a meziresortní model prevence v českých školách?“ Organizátorem konference, která se koná ve dnech 7. – 8. 11. 2011, je Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky VFN, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze. Zájemci, kteří chtějí na konferenci vystoupit s příspěvkem, se mohou registrovat do konce srpna na konferenčním webu www.pprch.cz, kde také naleznou veškeré bližší informace. Registrace bude i poté nadále otevřena pro ostatní účastníky konference.

Copyright © 2010  |  Česká asociace adiktologů, o.s.