Česká asociace adiktologů

Novinky

Volební členská schůze

17.2.2017
Dne 16. února 2017 byl zvolen nový výkonný výbor ČAA ve složení (v abecedním pořadí): Mgr. Ondřej Čalovka, Mgr. Karolína Hönigová, Mgr. Vojtěch Janouškovec, Mgr. Gabriela Mahrová, PharmDr. Mgr. Zbyněk Oktábec, PhD. et PhD., Bc. Lenka Richterová, Mgr. Ondřej Sklenář, Bc. Anna Vondrová, Mgr. Jiří Zatřepálek Nový výkonný výbor následně zvolil předsednictvo asociace ve složení: […]

archiv novinek

Konference PPRCH 2011

5.8.2011

Na podzim se do Prahy již tradičně sjedou odborníci působící v oboru prevence rizikového chování. V budově Magistrátu hl. m. Prahy na Mariánském náměstí se totiž uskuteční již VIII. ročník tradiční konference Primární prevence rizikového chování 2011, která je letos zasvěcena tématu „Minimální preventivní program v kontextu školské prevence aneb dokážeme opravdu vytvořit mezioborový a meziresortní model prevence v českých školách?“ Organizátorem konference, která se koná ve dnech 7. – 8. 11. 2011, je Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky VFN, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze. Zájemci, kteří chtějí na konferenci vystoupit s příspěvkem, se mohou registrovat do konce srpna na konferenčním webu www.pprch.cz, kde také naleznou veškeré bližší informace. Registrace bude i poté nadále otevřena pro ostatní účastníky konference.

Copyright © 2010  |  Česká asociace adiktologů, o.s.