Česká asociace adiktologů

Novinky

Volební členská schůze

17.2.2017
Dne 16. února 2017 byl zvolen nový výkonný výbor ČAA ve složení (v abecedním pořadí): Mgr. Ondřej Čalovka, Mgr. Karolína Hönigová, Mgr. Vojtěch Janouškovec, Mgr. Gabriela Mahrová, PharmDr. Mgr. Zbyněk Oktábec, PhD. et PhD., Bc. Lenka Richterová, Mgr. Ondřej Sklenář, Bc. Anna Vondrová, Mgr. Jiří Zatřepálek Nový výkonný výbor následně zvolil předsednictvo asociace ve složení: […]

archiv novinek

Členská schůze 2017 a Volby

9.1.2017

Výkonný výbor ČAA na základě článku 8.6. Stanov spolku, zve všechny členy sdružení na členskou schůzi spojenou s volbami výkonného výboru, která se uskuteční dne 16. února 2017 od 16 hodin, v prostorách Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze, Apolinářská 4, Praha 2 (místnost – Aula).

Podrobné informace o programu schůze i voleb jsou v POZVÁNCE NA SCHŮZI.

Copyright © 2010  |  Česká asociace adiktologů, o.s.