Česká asociace adiktologů

Novinky

Členská schůze 2019

29.6.2019
Členská schůze v letošním roce proběhla 4.6. na AT konferenci. Předseda asociace představil aktivity proběhlé v roce 2018 a 2019. Mezi nimi byla témata Národní strategie protidrogové politiky, Sekce pro dětskou adiktologii, projekt rozvoje adiktologických služeb a další. Jako důležité téma se ukázalo vzdělávání v adiktologii. Konkrétně připravovaný program pro klinického adiktologa (spolupráce ČAA a […]

archiv novinek

Česká asociace adiktologů & Významné oborové organizace

6.6.2013

Česká asociace adiktologů byla v minulých týdnech spolupořadatelem/partnerem dvou významných odborných konferencí v oboru adiktologie. První s názvem „Skrytá a odkrytá populace uživatelů návykových látek“, se uskutečnila ve dnech 15. až 17. května v Psychiatrické léčebně v Bílé Vodě. Předseda výkonného výboru, Bc. Ondřej Sklenář, zde prezentoval svůj příspěvek týkající se zdravotních výkonů profese adiktologa a budoucí spolupráce ČAA s NNO.

Druhou, neméně významnou konferencí, byl již tradičně další ročník AT Konference s názvem „Vývoj a obsah paradigmatu oboru adiktologie v ČR“. Ta se konala od 2. do 6. června v kongresovém hotelu Jezerka u Sečské přehrady. V rámci této konference přednesl Bc. Ondřej Sklenář několik odborných příspěvků. Ústní sdělení se týkala aktuálních praktických témat, jako je registrace adiktologické ambulance(„Umyvadlem to nekončí“) a opět zdravotnických výkonů adiktologa. Zajímavým příspěvkem, na němž se autorsky podílel rovněž Mgr. Jaroslav Šejvl z Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze, byl také příspěvek shrnující roli adiktologa v trestním řízení(„Adiktolog jako soudní znalec“). Jelikož se tyto příspěvky setkaly s pozitivními ohlasy odborné veřejnosti, ČAA je uveřejňuje informace také na svých stránkách.

Copyright © 2010  |  Česká asociace adiktologů, o.s.