Česká asociace adiktologů

Novinky

Volební členská schůze

17.2.2017
Dne 16. února 2017 byl zvolen nový výkonný výbor ČAA ve složení (v abecedním pořadí): Mgr. Ondřej Čalovka, Mgr. Karolína Hönigová, Mgr. Vojtěch Janouškovec, Mgr. Gabriela Mahrová, PharmDr. Mgr. Zbyněk Oktábec, PhD. et PhD., Bc. Lenka Richterová, Mgr. Ondřej Sklenář, Bc. Anna Vondrová, Mgr. Jiří Zatřepálek Nový výkonný výbor následně zvolil předsednictvo asociace ve složení: […]

archiv novinek

Česká asociace adiktologů & Významné oborové organizace

6.6.2013

Česká asociace adiktologů byla v minulých týdnech spolupořadatelem/partnerem dvou významných odborných konferencí v oboru adiktologie. První s názvem „Skrytá a odkrytá populace uživatelů návykových látek“, se uskutečnila ve dnech 15. až 17. května v Psychiatrické léčebně v Bílé Vodě. Předseda výkonného výboru, Bc. Ondřej Sklenář, zde prezentoval svůj příspěvek týkající se zdravotních výkonů profese adiktologa a budoucí spolupráce ČAA s NNO.

Druhou, neméně významnou konferencí, byl již tradičně další ročník AT Konference s názvem „Vývoj a obsah paradigmatu oboru adiktologie v ČR“. Ta se konala od 2. do 6. června v kongresovém hotelu Jezerka u Sečské přehrady. V rámci této konference přednesl Bc. Ondřej Sklenář několik odborných příspěvků. Ústní sdělení se týkala aktuálních praktických témat, jako je registrace adiktologické ambulance(„Umyvadlem to nekončí“) a opět zdravotnických výkonů adiktologa. Zajímavým příspěvkem, na němž se autorsky podílel rovněž Mgr. Jaroslav Šejvl z Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze, byl také příspěvek shrnující roli adiktologa v trestním řízení(„Adiktolog jako soudní znalec“). Jelikož se tyto příspěvky setkaly s pozitivními ohlasy odborné veřejnosti, ČAA je uveřejňuje informace také na svých stránkách.

Copyright © 2010  |  Česká asociace adiktologů, o.s.