Česká asociace adiktologů

Novinky

Volební členská schůze

17.2.2017
Dne 16. února 2017 byl zvolen nový výkonný výbor ČAA ve složení (v abecedním pořadí): Mgr. Ondřej Čalovka, Mgr. Karolína Hönigová, Mgr. Vojtěch Janouškovec, Mgr. Gabriela Mahrová, PharmDr. Mgr. Zbyněk Oktábec, PhD. et PhD., Bc. Lenka Richterová, Mgr. Ondřej Sklenář, Bc. Anna Vondrová, Mgr. Jiří Zatřepálek Nový výkonný výbor následně zvolil předsednictvo asociace ve složení: […]

archiv novinek

Cena adiktologie 2014

29.10.2014

Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze, Rada Ceny adiktologie a Společnost pro návykové nemoci České lékařské společnosti J. E. Purkyně si Vás dovolují pozvat na vyhlášení výsledků IX. ročníku Ceny adiktologie.

Předání cen bude v letošním roce spojeno s odbornou konferencí projektu PRVOUK P03/LF1/9 Reflexe koncepčních změn, koordinace a financování oboru adiktologie.

Konference proběhne dne 11. 12. 2014 v prostorách Děkanátu 1. LF UK a VFN (Kateřinská 32, Praha 2).

Více informací: http://adiktologie.cz/cz/articles/detail/582/4674/Cena-adiktologie-2014-a-odborna-konference-Reflexe-koncepcnich-zmen-koordinace-a-financovani-oboru-adiktologie

Copyright © 2010  |  Česká asociace adiktologů, o.s.