Česká asociace adiktologů

Novinky

Členská schůze 2019

29.6.2019
Členská schůze v letošním roce proběhla 4.6. na AT konferenci. Předseda asociace představil aktivity proběhlé v roce 2018 a 2019. Mezi nimi byla témata Národní strategie protidrogové politiky, Sekce pro dětskou adiktologii, projekt rozvoje adiktologických služeb a další. Jako důležité téma se ukázalo vzdělávání v adiktologii. Konkrétně připravovaný program pro klinického adiktologa (spolupráce ČAA a […]

archiv novinek

Bezplatné kurzy pro zdravotní sestry v adiktologických službách!

7.10.2010

Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky 1. LF UK  a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze připravilo bezplatné kurzy pro sestry v adiktologických službách. Kursy jsou určené zdravotním sestrám v adiktologických službách, v psychiatrických ambulancích a odděleních a v souvisejících oborech.1. Adiktologické minimum pro zdravotní sestry. 2. Náročné komunikační situace a jak je zvládat. Více informací zde.

Copyright © 2010  |  Česká asociace adiktologů, o.s.