Česká asociace adiktologů

Novinky

Členská schůze 2019

29.6.2019
Členská schůze v letošním roce proběhla 4.6. na AT konferenci. Předseda asociace představil aktivity proběhlé v roce 2018 a 2019. Mezi nimi byla témata Národní strategie protidrogové politiky, Sekce pro dětskou adiktologii, projekt rozvoje adiktologických služeb a další. Jako důležité téma se ukázalo vzdělávání v adiktologii. Konkrétně připravovaný program pro klinického adiktologa (spolupráce ČAA a […]

archiv novinek

Adiktologické fórum 7.5.2014

31.5.2014

Po rozkliknutí článku můžete otevřít příspěvky MPSV prezentované v rámci Adiktologického fóra.

1/ Informace o postupu prací na tezích k věcnému záměru zákona o sociálních pracovnících (Oddělení koncepce sociální práce, Odbor sociálních služeb, Ministerstvo práce a sociálních věcí; Adiktologické fórum, květen 2014, Praha)

2/Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce (Marie Froulíková, Oddělení koncepce sociální práce, Odbor sociálních služeb, Ministerstvo práce a sociálních věcí; Praha, 7. 5. 2014)

Copyright © 2010  |  Česká asociace adiktologů, o.s.