Česká asociace adiktologů

Novinky

Členská schůze 2019

29.6.2019
Členská schůze v letošním roce proběhla 4.6. na AT konferenci. Předseda asociace představil aktivity proběhlé v roce 2018 a 2019. Mezi nimi byla témata Národní strategie protidrogové politiky, Sekce pro dětskou adiktologii, projekt rozvoje adiktologických služeb a další. Jako důležité téma se ukázalo vzdělávání v adiktologii. Konkrétně připravovaný program pro klinického adiktologa (spolupráce ČAA a […]

archiv novinek

„MÁME TOHO DOST!“

20.8.2010

V minulých dnech vznikla celostátní iniciativa poskytovatelů služeb v oblasti protidrogové prevence a léčby, která vyvrcholila otevřeným dopisem premiérovi. Důvodem je tristní sitace ohledně financování těchto služeb.

Iniciátoři požadují řešení dlouhodobých problémů spojených s poskytováním dotací. Smyslem této skupiny je sdílet aktuální dění v této oblasti, iniciovat aktivity vedoucí ke konkrétním změnám a nabízí prostor pro otevřenou diskuzi.

Skupina nemá prosazovat zájmy jakékoliv konkrétné politické strany nebo konkrétního poskytovatele služeb protidrogové prevence a léčby.

Více info na: http://www.facebook.com/group.php?gid=149959185014389

Copyright © 2010  |  Česká asociace adiktologů, o.s.