Česká asociace adiktologů

Novinky

Volební členská schůze

17.2.2017
Dne 16. února 2017 byl zvolen nový výkonný výbor ČAA ve složení (v abecedním pořadí): Mgr. Ondřej Čalovka, Mgr. Karolína Hönigová, Mgr. Vojtěch Janouškovec, Mgr. Gabriela Mahrová, PharmDr. Mgr. Zbyněk Oktábec, PhD. et PhD., Bc. Lenka Richterová, Mgr. Ondřej Sklenář, Bc. Anna Vondrová, Mgr. Jiří Zatřepálek Nový výkonný výbor následně zvolil předsednictvo asociace ve složení: […]

archiv novinek

„MÁME TOHO DOST!“

20.8.2010

V minulých dnech vznikla celostátní iniciativa poskytovatelů služeb v oblasti protidrogové prevence a léčby, která vyvrcholila otevřeným dopisem premiérovi. Důvodem je tristní sitace ohledně financování těchto služeb.

Iniciátoři požadují řešení dlouhodobých problémů spojených s poskytováním dotací. Smyslem této skupiny je sdílet aktuální dění v této oblasti, iniciovat aktivity vedoucí ke konkrétním změnám a nabízí prostor pro otevřenou diskuzi.

Skupina nemá prosazovat zájmy jakékoliv konkrétné politické strany nebo konkrétního poskytovatele služeb protidrogové prevence a léčby.

Více info na: http://www.facebook.com/group.php?gid=149959185014389

Copyright © 2010  |  Česká asociace adiktologů, o.s.